matscho masala 5a

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
17
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Heinz Wohlk├Ânig
RP
Ingrid Fux
RP
Sandra Rovina
RP
Ingrid Fux
RP
Sandra Rovina
RP
Ingrid Fux
OS
Lo Pe
TR
invisibly .
OS
Sandra Rovina
RP
Heinz Wohlk├Ânig
OS
Kathi K.
OS
David G
OS
Sandra Rovina
RP
Maja Dx
GO
Markus Pawlin
TR
De Luxe
OS
Kathi K.
OS