Net Drücken, Schieben! 5b+

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
33
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Martin Mesch
TR
Thomas Eder
RP
Thomas Eder
RP
Chrisi Eni
RP
Thomas Eder
RP
Tanja Hen.
TR
Doris
TR
Thomas Eder
RP
Monika K.
OS
Martin Hajek
OS
Andreas Kern
OS
Michi Mika
TR
Thomas Eder
RP
Gerhard Danetzky
RP
Daniel S.
OS
Philipp Prinzinger
RP
Eva Szoldatits
RP
David G
RP
Markus Dornig
OS
Dávid Serényi
OS
Anne Grass
OS
Karla Kolumna
OS
Isabella Pachatz
OS
Roland Schrenk
GO
Andy Mang
OS
Thomas Eder
RP
Eva Szoldatits
OS
Thomas Eder
OS
Teerex
OS
Alexander Schörkhuber
OS
Philipp Prinzinger
OS
pipi reed
OS
Philipp Spitzer
OS