Dreh di ein! 5c

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
13
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Sandra Rovina
GO
Ingrid Fux
GO
Ingrid Fux
GO
Sandra Rovina
RP
Sandra Rovina
OS
Lo Pe
OS
invisibly .
OS
Heinz Wohlk├Ânig
OS
Kathi K.
OS
David G
RP
De Luxe
OS
David G
OS
Kathi K.
OS