Auffi muss I 6a

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
25
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Thomas Eder
RP
Martin Ehrmann
OS
Jan Wanke
OS
Stefanie Gastinger
F
Vanessa Litofcenko
RP
Thomas Eder
RP
Karin Simona
F
Christoph Schwager
TR
Heimo Mihok
OS
Thomas Muhr
OS
Silvia Honczaruk
TR
David G
RP
Andreas Kern
RP
Michael Chomczyk
TR
Thomas Eder
OS
Silvia Honczaruk
OS
Robert Gro
OS
Maja Bahtovic
TR
David G
GO
Markus Dornig
OS
Isabella Pachatz
OS
Rob Haas
OS
Teerex
OS
Andreas Kern
OS
Tanja Hen.
TR