3-spurige Route 6a+

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
13
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Simon Demmer
RP
Rob Haas
OS
www.HDsports.at !!!
RP
www.HDsports.at !!!
OS
www.HDsports.at !!!
OS
www.HDsports.at !!!
RP
www.HDsports.at !!!
OS
Stefan Emminger
OS
Manu Pa
OS
Christoph Reisenbauer
OS
Gogo Spitzer
OS
Martin Ehrmann
OS
Andreas Kern
OS