Heart-Pete 5a+

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
67
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Gregor Witzmann
OS
Kathi K.
TR
Kathi K.
TR
Markus Böhm
TR
Markus Böhm
TR
Teerex
OS
Kathi K.
TR
Kathi K.
TR
Johannes Ettenauer
OS
Gregor Witzmann
OS
David G
RP
David G
RP
Gregor Witzmann
OS
Kathi K.
TR
Kathi K.
TR
Alex Laz
OS
Gregor Witzmann
OS
Kathi K.
TR
Kathi K.
TR
Gregor Witzmann
OS
Gregor Witzmann
OS
Gregor Witzmann
F
Gregor Witzmann
F
Gregor Witzmann
OS
Gregor Witzmann
OS
Gregor Witzmann
F
Markus Böhm
TR
Ingrid Fux
GO
Gregor Witzmann
OS
Gregor Witzmann
OS
Gregor Witzmann
OS
Gregor Witzmann
OS
Markus Böhm
TR
Markus Böhm
TR
Katharina Bellafonte
TR
Tamara Tami
GO
Sandra Rovina
RP
Sandra Rovina
RP
Johannes Ettenauer
TR
De Luxe
OS
Johannes Ettenauer
TR
Sandra Rovina
RP
David G
RP
India Seehofer
F
Johannes Ettenauer
TR
Michal Pallo
RP
Daniel S.
TR
Sandra Rovina
RP
Daniel S.
TR
Daniel S.
TR
Daniel S.
TR
David G
OS
Kathi K.
TR
Johannes Ettenauer
TR
Tanja Hen.
TR
Johannes Ettenauer
TR
Johannes Ettenauer
TR
Kathi K.
TR
Johannes Ettenauer
TR
Sandra Rovina
OS
Daniel S.
TR
Daniel S.
TR
Daniel S.
TR
Kathi K.
TR
Kathi K.
TR
Sebastian Wohlkönig
TR
Isabella Pachatz
OS