Ausgesetztheit 5a

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
21
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Coelestin Urban
F
Ronny Leitner
OS
Ronny Leitner
RP
Patrick Valek
OS
Teerex
OS
David G
RP
Kathi K.
OS
Tanja Hengl
GO
Kathi K.
OS
David G
RP
Doktor K
OS
Stefanie Koller
OS
Thomas Eder
OS
Kathi K.
OS
David G
OS
www.HDsports.at !!!
OS
Ingrid Fux
GO
Sandra Rovina
GO
Daniel S.
OS
Isabella Pachatz
OS
Tanja Hengl
GO