Überangebot und Nachfrage 5b

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
44
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Markus Gúntersson
F
Martin Mesch
GO
Doktor K
OS
C F
RP
Barbara Brandfellner
OS
Karin Simona
F
Philipp Prinzinger
RP
Heimo Mihok
OS
B Si
GO
Thomas Eder
OS
Stefan Grohmann
RP
Chrisi Eni
OS
Stefan Grohmann
OS
Alexander D.
OS
Silvia Honczaruk
RP
Daniel Strohhofer
OS
Richard Schneider
OS
Alexander D.
OS
C F
TR
Andy Mang
RP
Andreas Kern
RP
Andreas Kern
RP
Martin Hajek
RP
Andreas Kern
RP
Gerhard Danetzky
RP
Andy Mang
RP
Daniel S.
OS
Philipp Prinzinger
RP
David G
OS
Martin Tien
GO
Philipp Prinzinger
OS
Isabella Pachatz
OS
pipi reed
OS
Silvia Honczaruk
GO
Andy Mang
OS
Andreas Kern
OS
Markus Dornig
OS
Tanja Hen.
TR
Anne Grass
OS
Martin Hajek
OS
Viktoria Ra
TR
Kurt Berthold
OS
Rob Haas
OS
Eva Szoldatits
OS