red V-

KletterBar Offenbach, Germany

Route statistics
17
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Heike Thielke
RP
Stefan Fleckenstein
OS
Peter Poet
OS
Peter Poet
OS
Thomas Vogel
RP
Reggie
OS
Ulli Solga
TR
Patrick Brockmann
OS
Jason C. Veb
OS
Thomas Vogel
RP
Melanie Spies
OS
Torsten Iconia
OS
Sylvia Schaffrinna
OS
Claudia Leemhuis
OS
Jackie Euler
OS
Thomas Vogel
F
Tobias Vogel
OS