Rot 6

KletterBar Offenbach, Germany

Route statistics
9
zlags
No ratings
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Frederik Broermann
OS
Karl Speiser
F
nani t
RP
Karl Speiser
GO
Thomas Bernhard
OS
nani t
RP
Angelika NeUfeld
OS
nani t
OS
Tobias Rapp
OS