Grün 4+

KletterBar Offenbach, Germany

Route statistics
7
zlags
No ratings
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Andi Bon
RP
Karl Speiser
F
Mai Lein
TR
Heike Thielke
OS
Angelika NeUfeld
RP
Angelika NeUfeld
OS
Tobias Rapp
OS