Blau 5+

KletterBar Offenbach, Germany

Route statistics
17
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Ramona C.
RP
Thomas Vogel
RP
Ramona C.
RP
Thomas Bernhard
OS
A. P.
OS
Fabian Weipert
F
Martin Strittmatter
OS
Heike Thielke
TR
Peter Poet
OS
Jess Kr
TR
Jess Kr
TR
Heike Thielke
GO
Thomas Vogel
OS
Melanie Spies
OS
nani t
OS
Tobias Rapp
F
Claudia Sikorski
GO