pink VI

KletterBar Offenbach, Germany

Route statistics
14
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Paddi Oʼ Lee
OS
Sören Zeitler
F
Martin Strittmatter
RP
Heike Thielke
TR
Peter Poet
OS
Claudia Leemhuis
OS
Verena Hein
OS
nani t
RP
Lizzi G.
OS
Chris Hermann
OS
Melanie Spies
OS
Jason C. Veb
RP
Thomas Vogel
F
Jason C. Veb
OS