Schwarz 5

KletterBar Offenbach, Germany

Route statistics
39
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Steven Crawford
RP
Martin Monshausen
RP
Thomas Vogel
RP
Thomas Vogel
RP
Steven Crawford
RP
Matthew Watkinson
RP
S. Maurer
RP
Matthew Watkinson
OS
Christof Born
RP
Andi Bon
RP
Martin Strittmatter
RP
Heike Thielke
RP
Christof Born
RP
Patrick Brockmann
RP
Christof Born
RP
Thomas Vogel
RP
Christof Born
TR
nani t
OS
Steven Crawford
OS
Christof Born
OS
Heike Thielke
TR
Martin Strittmatter
RP
Lucie Hucke
OS
Ko Ki
OS
Martin Strittmatter
OS
Stefan Fleckenstein
OS
S. Maurer
OS
Sandra Z.
OS
Heinz Jolenko
OS
Thomas Stei
OS
Olaf Haasner
OS
Claudia Leemhuis
OS
Thomas Vogel
RP
Patrick Brockmann
OS
Thomas Vogel
RP
Reggie
OS
Christian Kulik
RP
Andi Bon
RP
Thomas Vogel
OS