Yellow 6c

Klätterdomen, Sweden

Route statistics
13
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Toni K
TR
Tiago Pedrosa
TR
Sami Merovuo
TR
Sami Merovuo
TR
ville n
TR
Tiago Pedrosa
TR
Henrik A
TR
S M
TR
Aki Romppanen
TR
Hannu Perttilä
OS
Sami Merovuo
TR
seppo tusa
TR
Henrik A
TR