Green 5c

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
26
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Kuli S
OS
Veiko Vinkel
F
Veiko Vinkel
F
Tanel Papp
OS
Apo P
RP
Adrian Roos
OS
Carda Helenius
OS
Marko Kilkki
OS
Satu Reunanen
OS
Apo P
RP
Matti Luukkainen
OS
A S
OS
Inka Mäkinen
F
Byrzzi H
OS
Mikko Parttimaa
OS
Samantha Hochberg
OS
Marianne H
OS
Jedy Kong
OS
Jussi K
OS
Sanna Weurlander
OS
K Purden
OS
Timo Nenonen
OS
Jesse Holm
OS
Tia Heimbürger
OS
Sirpa Jylhä
OS
Lasse Häkkinen
F