White 5a

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
86
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Tiago Pedrosa
TR
Mikko Nieminen
TR
Timo P
RP
Tuike S
OS
Jelle v/d B
OS
Lorenzo Z
OS
Gio vanni
RP
Anna Bakhareva
TR
Richard Lybeck
F
Anna Bakhareva
TR
Kaisa U
TR
Ossi Mettälä
TR
Anna Bakhareva
TR
Katariina Martikainen
OS
Mikko Nieminen
RP
Anna Bakhareva
TR
T N
TR
Anna Bakhareva
TR
Keijo Rantasalmi
RP
Anna Bakhareva
TR
Janne Savikko
RP
Janne Savikko
OS
Anna Bakhareva
TR
Anna Bakhareva
TR
Kalle Pesonen
F
Mikko Nieminen
TR
H-J Lindbäck
F
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Johanna L.
OS
Tia Heimbürger
RP
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Tommy Mattila
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Hanne Malkki
RP
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Jyrki Luoma
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Laura Torkkeli
F
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Antti Holappa
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Parttimaa
TR
Jedy Kong
OS
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Jyrki Luoma
TR
Hannele L.
RP
Nathalie L.
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Tia Heimbürger
F
Vilma Fors
OS
Z .
F
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Gio vanni
OS
Nathalie L.
TR
Mikko Parttimaa
TR
Jussi K
TR