Purple 5c

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
40
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Anna Mustonen
GO
A S
RP
A S
OS
Sofia Heikkilä
OS
Anou Paké
F
Tia Heimbürger
RP
Carda Helenius
RP
M M
RP
Konsta L
TR
Olesia D
OS
Olesia D
RP
seppo tusa
OS
TJ Tuuha
RP
Mikko Parttimaa
RP
Tia Heimbürger
RP
Carda Helenius
RP
Amer Cizmic
RP
Amer Cizmic
RP
Satu Reunanen
RP
Tia Heimbürger
RP
Tia Heimbürger
RP
Kati Malinen
F
TJ Tuuha
OS
Inka Mäkinen
RP
Amer Cizmic
RP
Carda Helenius
RP
Carda Helenius
RP
Tia Heimbürger
RP
Tia Heimbürger
RP
Tia Heimbürger
RP
Mikko Parttimaa
OS
M M
OS
Tia Heimbürger
RP
Tia Heimbürger
RP
Carda Helenius
OS
Satu Reunanen
OS
Tia Heimbürger
OS
Matias Paloranta
OS
Jussi K
F
Amer Cizmic
RP