Red 5a

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
78
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Keijo Rantasalmi
RP
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Jyrki Luoma
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Laura Torkkeli
F
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Keijo Rantasalmi
RP
Keijo Rantasalmi
RP
Antti Holappa
TR
Mikko Nieminen
TR
Keijo Rantasalmi
RP
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Nathalie L.
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Jyrki Luoma
TR
Nathalie L.
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Z .
F
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Keijo Rantasalmi
RP
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Nathalie L.
TR
Jyrki Luoma
TR
hanna ingman
F
Mikko Laine
RP
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Jyrki Luoma
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Jedy Kong
OS
Tia Heimb├╝rger
OS
Jesse Holm
TR
Jyrki Luoma
TR
Mikko Laine
RP
Mikko Laine
RP
Aleksandra Blinnikka
OS
Nathalie L.
TR
Jyrki Luoma
TR
Mikko Parttimaa
TR
Mikko Laine
RP
Sakari I
TR
Mikko Parttimaa
TR
Janne Pirttilahti
RP
Apo P
RP
Apo P
RP
Olesia D
TR
Pia Holopainen
RP
Janne Pirttilahti
RP
Mikko Parttimaa
TR
Adrian Roos
RP
Nathalie L.
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Janne Pirttilahti
OS
Janne Loisa
TR
Jussi K
TR
lumi salmi
OS
Keijo Rantasalmi
F
Nathalie L.
TR