Blue 6a

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
15
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
R P
F
Antti Koivula
TR
Julius Yli-Anttila
TR
A S
TR
Gosia Gwiazda
TR
Martiska Reinikka
OS
Liisi Nikkanen
TR
Timo Nikkanen
TR
Riia A
TR
Atte R
TR
Antti Nuopponen
TR
m r
TR
Melike Hanhikoski
OS
Henna Laine
OS
Gosia Gwiazda
TR