Yellow 4a

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
30
zlags
No ratings
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
hanna ingman
F
JJylhae Jylhae
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
leila sikawa
OS
Jedy Kong
OS
leila sikawa
RP
Nina P
F
Veiko Vinkel
TR
Veiko Vinkel
OS
Veiko Vinkel
TR
Veiko Vinkel
TR
Aleksandra Blinnikka
RP
Mikko Laine
RP
Jenny W
TR
Apo P
RP
Apo P
RP
Apo P
RP
Silja Annila
OS
Janne Pirttilahti
RP
Janne Pirttilahti
OS
Janne Loisa
TR
Adrian Roos
OS
Tia Heimb├╝rger
OS