Pink 4b

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
26
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Nathalie L.
RP
Marko Kilkki
OS
Byrzzi H
TR
Antti Holappa
TR
Tia Heimbürger
OS
Jari Juslin
TR
Kaisa U
TR
lumi salmi
OS
Apo P
RP
Silja Annila
OS
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Sakari I
TR
Simo Laitinen
TR
Mikko Nieminen
RP
Mikko Nieminen
RP
Mikko Nieminen
RP
Mikko Nieminen
RP
Mikko Nieminen
RP
Pietari Salovaara
TR
Jussi K
TR
Mikko Nieminen
OS
Z .
F
Joonas Asikainen
F
Jedy Kong
OS
Anou Paké
F