Yellow 4b

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
25
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Mikko Nieminen
RP
hanna ingman
TR
Sikari H
OS
Mikko Nieminen
RP
Mikko Nieminen
RP
Mikko Nieminen
RP
Mikko Nieminen
RP
Mikko Nieminen
RP
Tomi P.
RP
Z .
F
Tomi P.
RP
Jyrki Luoma
TR
Jedy Kong
OS
Miikka Einsalo
RP
Mikko Nieminen
OS
Tony K.
OS
Kaisa U
TR
Elina V
RP
Miikka Einsalo
OS
Elina V
OS
Jussi K
TR
Mikko Parttimaa
TR
Kia Katter
TR
Tomi P.
OS
Juho Mitrunen
F