Green 4b

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
24
zlags
Average ranking



ZLAGFEED
Climber Style
Matias Paloranta
F
Henrik A
OS
leila sikawa
OS
Mikko Parttimaa
OS
Jussi Muttilainen
F
Inka Mäkinen
F
Olli J
F
Konrad Rugala
OS
Simo Laitinen
TR
Jesse Holm
OS
Olesia D
F
Jukka Kopra
OS
Miikka Einsalo
OS
Tia Heimbürger
OS
Jedy Kong
OS
Maisa Mikkonen
TR
Elsa Kaaja
OS
Keijo Rantasalmi
RP
Kaisa U
TR
Sari Tamminen
RP
Elsa Kaaja
OS
Sari Tamminen
GO
Maria Lindqvist
GO
Lasse Lindqvist
GO