Orange 5c

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
36
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Tomi P.
RP
Tomi P.
RP
Timo Lukkariniemi
TR
Tuike S
RP
Antti Holappa
TR
Silja Annila
RP
Silja Annila
RP
Mikko Parttimaa
TR
Kaisa U
TR
Laro Rantanen
F
Eerika S
F
Nathalie L.
TR
Tomi P.
OS
Sami Kemppinen
RP
Päivi M
TR
Timo Savolainen
OS
Pietari Salovaara
TR
Emmi R
TR
Tiago Pedrosa
TR
Tia Heimbürger
F
Mikko Laine
RP
Taija A
TR
Jari Lana
OS
Pekka Suvilehto
TR
Di Tang
OS
Teemu Heiskanen
TR
Z .
F
Lorenzo Z
OS
Aleksi Lokki
RP
Anna Varvarkina
OS
Mikko Laine
RP
Tuike S
F
Mikko Nieminen
OS
Mikko Nieminen
RP
Mikko Laine
F
Jussi K
OS