Purple 6a

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
12
zlags
No ratings
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
R P
F
Antti Koivula
TR
Julius Yli-Anttila
TR
A S
TR
Gosia Gwiazda
TR
Martiska Reinikka
OS
Timo Nikkanen
TR
Liisi Nikkanen
TR
Riia A
TR
m r
TR
Mari Rantala
OS
Antti Nuopponen
TR