Orange 6b+

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
25
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Matti Luukkainen
TR
Henrik A
RP
Henrik A
RP
Sanna Weurlander
OS
Henkka Nyman
RP
P M
RP
Leena Nyman
RP
Massimo Equi
OS
Heikki Kangas
OS
Henri Kellock
OS
Aki Romppanen
RP
Emilia Taskinen
RP
Satu Reunanen
GO
seppo tusa
RP
Ila K
F
Ville Pietil├Ą
OS
Ari Huhtanen
OS
Ginger H.
RP
Jedy Kong
OS
Ville R
F
Tia Heimb├╝rger
F
Pasi Jaatinen
OS
Jussi K
RP
Nikita Khlebushkin
TR
Aki Romppanen
RP