Orange 4b

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
36
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Keijo Rantasalmi
RP
Mikko Nieminen
TR
Richard Lybeck
OS
Kaisa U
TR
Mikko Parttimaa
TR
ida hiillos
TR
Tuike S
OS
Keijo Rantasalmi
RP
Janne Savikko
RP
Janne Savikko
OS
Tia Heimbürger
RP
Keijo Rantasalmi
RP
Mikko Nieminen
TR
lumi salmi
OS
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Anna Bakhareva
TR
lumi salmi
OS
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Johanna L.
OS
Tia Heimbürger
RP
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Nathalie L.
TR
Tommy Mattila
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Antti Holappa
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Jedy Kong
OS
Zlaghetti Yolognese
TR
Z .
F
Keijo Rantasalmi
RP
Tia Heimbürger
OS