Yellow 6a+

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
35
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Tiago Pedrosa
TR
Kristiina Nyman
F
Aaron Wehner
OS
Richard Maple
OS
Laura M.
OS
Aki Romppanen
OS
Lauri Lundahl
OS
Ari Huhtanen
OS
Keijo Rantasalmi
TR
Anna P
GO
Matias Paloranta
OS
Heikki Laakso
F
ville n
OS
Aki Virtanen
OS
Anou Paké
F
Antti Nuopponen
F
Olli Arkko
OS
Anna Varvarkina
F
Mari Ann
OS
Anna Varvarkina
OS
Carda Helenius
RP
Fedor Polunin
OS
Timo Nikkanen
OS
Janne Kuhno
F
Nayeong S
TR
Hannele L.
OS
Anna Varvarkina
OS
Carda Helenius
OS
Päivi Mitrunen
F
Anna Kämäräinen
OS
Sari Somerkallio
OS
K K
OS
Olesia D
F
JJylhae Jylhae
OS
S M
OS