Black 4a

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
49
zlags
No ratings
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Johanna L.
OS
Tia Heimb├╝rger
RP
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Tommy Mattila
TR
Tia Heimb├╝rger
OS
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Laura Torkkeli
RP
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Antti Holappa
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Keijo Rantasalmi
OS
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Gio vanni
OS
hanna ingman
F
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Mikko Nieminen
TR
Jedy Kong
OS
Adrian Roos
F