Red 6b

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
37
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Leena Nyman
F
Tiago Pedrosa
GO
Timo Nenonen
RP
Ville Pietilä
F
Noora Alhainen
RP
Inka Mäkinen
RP
Juuso K
OS
Antti Sairanen
F
Elina V
OS
Carda Helenius
RP
leila sikawa
OS
Jussi K
RP
K Purden
F
Pasi Jaatinen
OS
Dmitry Khramov
OS
Henri Kellock
RP
leila sikawa
OS
Di Tang
OS
Ginger H.
OS
Carda Helenius
RP
Ari Huhtanen
OS
Carda Helenius
RP
Ukko Sarekoski
OS
Sanna Weurlander
OS
Henri Kellock
OS
Carda Helenius
OS
Janne Järvinen
OS
Aki Romppanen
OS
Jedy Kong
OS
Satu Reunanen
RP
Janne Järvinen
OS
seppo tusa
OS
Tia Heimbürger
OS
Mikko Parttimaa
OS
Julia Écureuil
OS
K K
OS
Ville R
F