Purple 4c

KiipeilyAreena Salmisaari, Finland

Route statistics
22
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
K Purden
TR
Aki Romppanen
OS
Z .
OS
Nathalie L.
TR
Tomi P.
RP
Nathalie L.
RP
Nathalie L.
TR
Mikko Parttimaa
TR
Silja Annila
OS
Tommy Mattila
OS
Henrik A
TR
Di Tang
OS
Kaisa U
TR
Jussi K
TR
Päivi M
TR
Pietari Salovaara
TR
Tiago Pedrosa
TR
Apo P
RP
Apo P
RP
Tomi P.
OS
Tia Heimbürger
F
Eivind Nordeide
F