White 5c

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
28
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Gosia Gwiazda
TR
Lorenzo Z
OS
Borge Gjeldvik
OS
Anna Kiviharju
TR
Toni K
TR
Olli Kivikero
RP
Antti Nuopponen
TR
Richard Maple
OS
Jukka M
OS
Toni K
TR
Kaisa U
TR
Laura Torkkeli
RP
Mari Birling
RP
Mari Birling
RP
Mari Birling
OS
Olli Kivikero
RP
Oskar Fogde
OS
Tomi Tiainen
OS
Jyrki Luoma
TR
Perro theDog
TR
Henrik Sandberg
RP
Henrik Sandberg
TR
Ossi Mettälä
TR
Darude Sendstorm
OS
Jyrki Luoma
TR
Anou Paké
OS
Tiina O
TR
A A
OS