Black 5b

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
25
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Aki Romppanen
RP
Janne Kuhno
OS
Anna Varvarkina
OS
Meelis Müür
F
Johannes K
OS
A Z
OS
A S
RP
Aki Romppanen
RP
Olli Arkko
OS
Antti Alajuuma
OS
Jukka M
OS
Taija Röynä
RP
Juuso Jääskeläinen
RP
Aki Romppanen
OS
Nina Kleine
F
Jani Mouhu
OS
seppo tusa
OS
Aku Liski
OS
Maiju Mustonen
OS
A S
F
Antti Nuopponen
F
Anou Paké
F
Toni K
OS
Mari Ann
OS
Laura P
OS