Lime green 4b

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
24
zlags
No ratings
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Julius Yli-Anttila
OS
Antti Koivula
F
Antti Koivula
RP
Antti Koivula
RP
Julius Yli-Anttila
F
Julius Yli-Anttila
F
A S
RP
Lauri Lundahl
OS
m r
RP
Jesse Ahonen
GO
Margarita Matson
TR
Liisi Nikkanen
RP
Saara L
F
A S
RP
Olli Arkko
OS
m r
TR
Liisi Nikkanen
GO
Taija Röynä
OS
A S
F
Anou Paké
OS
Heik Vastla
OS
Richard Maple
OS
Juuso Jääskeläinen
RP
Gosia Gwiazda
TR