Blue 6c

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
43
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Mika Huhtamäki
RP
Joni Lindholm
TR
Henry Hemming
F
Antti Nuopponen
TR
Mika Huhtamäki
RP
Mika Huhtamäki
RP
Toni K
TR
Janne Savikko
F
Toni K
TR
Sabrina Seidl
F
Toni K
TR
Mika Huhtamäki
RP
Toni K
TR
Toni K
TR
Toni K
TR
Mika Huhtamäki
RP
Yh Gg
TR
Mika Huhtamäki
RP
Olli Kivikero
RP
jussa klapuri
OS
Aki Romppanen
TR
Toni K
TR
Lorenzo Z
OS
Toni K
TR
Toni K
TR
Teemu Manninen
TR
Toni K
TR
Toni K
TR
Toni K
TR
Toni K
TR
Jukka M
OS
Tomi H
TR
Toni K
TR
Mari Birling
OS
Toni K
TR
Perro theDog
TR
Mika Huhtamäki
RP
Toni K
TR
Mika Huhtamäki
OS
Ossi Mettälä
TR
Joni F
TR
M M
TR
Z .
TR