Lime green 6a

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
49
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Nicola Piccinini
OS
Laura M.
OS
Ville V
TR
Aki Virtanen
OS
Olesia D
RP
Lasse Vesala
TR
Elsa A
GO
A S
RP
Antti Holappa
TR
Henna Paakki
F
Janne Loisa
GO
J R
GO
Gosia Gwiazda
GO
Gosia Gwiazda
GO
Aki Romppanen
RP
JJylhae Jylhae
OS
Carda Helenius
OS
Gosia Gwiazda
GO
Gosia Gwiazda
GO
Gosia Gwiazda
RP
Anna P
TR
Olesia D
RP
Gosia Gwiazda
TR
Heikki Laakso
F
m r
TR
Toni K
RP
Sari Somerkallio
F
alisa perko
GO
Olli Arkko
OS
Päivi Mitrunen
F
Gosia Gwiazda
TR
Toast Punk
OS
Teemu Manninen
OS
Sami Merovuo
RP
Gosia Gwiazda
TR
Eija K
OS
Anna P
TR
Sami Merovuo
GO
Maiju Kolehmainen
OS
Antti Nuopponen
OS
Aki Romppanen
OS
A S
F
Toni K
OS
Antti Alajuuma
OS
Sami Merovuo
GO
Anou Paké
OS
Jari Kivi
TR
Antti Koivula
F
Mari Ann
OS