Lime green 5b

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
39
zlags
No ratings
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Minna L
TR
Ville H
TR
Ville H
TR
Mikko Parttimaa
TR
Sabrina Seidl
TR
Janne Savikko
F
jussa klapuri
F
Laura Keski-Orvola
TR
Vladimir Tikhomirov
OS
Teemu Manninen
TR
Anna Gaciarz
OS
Riki L
OS
Jani Mouhu
TR
Alex Nojonen
F
Roosa Tiihonen
TR
Laura Keski-Orvola
OS
Gosia Gwiazda
GO
Panu K
TR
Antti Ilkka
OS
Jyrki Luoma
TR
Richard Maple
OS
Xiao Bai
TR
Emmi Nikunen
TR
Toni K
TR
Henrik Sandberg
RP
Johanna L.
OS
Olli Kivikero
RP
Olli Kivikero
RP
Mari Birling
OS
Eeli Lehto
OS
Olli Kivikero
RP
Oskar Fogde
F
Amer Cizmic
TR
Tomi Tiainen
OS
Ilari Ernamo
TR
Keijo Rantasalmi
TR
Keijo Rantasalmi
TR
Henrik Sandberg
OS
Joni Partanen
OS