Black 5c

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
34
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
A S
RP
Päivi Mitrunen
RP
Johannes K
OS
Henna Paakki
RP
Marianne H
OS
seppo tusa
OS
Olli Arkko
OS
Madde See
OS
Heikki Timonen
GO
Richard Maple
OS
A S
OS
Ilkka Lindblom
F
Nayeong S
OS
ville n
F
yifan Zhang
OS
Kimi Wallin
OS
Anna P
OS
Aki Virtanen
OS
Olesia D
RP
Henna Paakki
F
Olesia D
RP
Olesia D
RP
Marianne H
OS
Olesia D
RP
Sami Merovuo
F
Olesia D
RP
Anou Paké
OS
Timo Nikkanen
OS
Anna Varvarkina
OS
Toni K
OS
Mari Ann
OS
Juuso Jääskeläinen
GO
Olesia D
F
Päivi Mitrunen
OS