Bright yellow 6a

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
42
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
seppo tusa
OS
Johanna Havula
OS
Tuomas Kantola
OS
Johanna Havula
OS
Aleksandr Shishikin
OS
Roosa Kulju
OS
Mika Huhtamäki
OS
Aki Lauroma
OS
Marianne H
OS
e e
TR
Nicola Piccinini
OS
Olesia D
RP
Taru R
OS
Lauri Lundahl
OS
Nicola Piccinini
OS
Olesia D
RP
Elsa A
F
Nicola Piccinini
OS
Olesia D
F
Antti Hytönen
OS
Sami Merovuo
F
Nayeong S
OS
Joona Salo
F
Janne Kuhno
OS
ville n
OS
User Anonymized
OS
Fedor Polunin
F
Richard Maple
OS
Roosa Kulju
OS
Joni Lindholm
OS
Miia Saarinen
OS
Anou Paké
OS
Antti Nuopponen
F
Olli Arkko
OS
Aki Romppanen
OS
Timo Nikkanen
OS
Niko Hämäläinen
F
Ville R
OS
Johanna Havula
OS
Liisa Ovaskainen
OS
Roosa Kulju
OS
Fedor Polunin
F