Lime green 4c

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
37
zlags
No ratings
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Magdalena Tainio
OS
Tiina Anttonen
F
Siru Rantala
RP
Ville H
TR
Ville H
TR
Ville H
TR
Antti Holappa
TR
Sabrina Seidl
TR
Janne Savikko
F
jussa klapuri
F
Laura Keski-Orvola
TR
Anou Paké
TR
Ville H
TR
Ville H
TR
Teemu Manninen
TR
Anna Gaciarz
OS
Riki L
OS
Anna Gaciarz
OS
Olli Kivikero
RP
Roosa Tiihonen
TR
Toni K
TR
Magdalena Tainio
TR
Gosia Gwiazda
OS
Panu K
TR
Richard Maple
OS
Veera Vittaniemi
TR
Johanna L.
OS
Minna L
TR
Mari Birling
OS
Olli Kivikero
RP
Oskar Fogde
OS
Amer Cizmic
TR
Xiao Bai
TR
Tomi Tiainen
OS
Kaisa U
TR
Ilari Ernamo
TR
Henrik Sandberg
OS