Orange 6b

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
44
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
R P
F
MK R
RP
Pavel Kostromitinov
F
Jukka M
OS
Antti Koivula
OS
MK R
F
Mika Huhtamäki
RP
MK R
RP
Aki Romppanen
TR
iiris p
F
Sampo Pekkalin
TR
Olli Arkko
RP
Mari Rantala
RP
K Purden
OS
Aleksandr Shishikin
OS
Heidi Sildén
TR
Toni K
TR
Mika Huhtamäki
OS
Toni K
TR
Vladimir Tikhomirov
OS
Toni K
TR
Joni Lindholm
TR
Olli Arkko
RP
m r
TR
Keijo Rantasalmi
TR
Olli Arkko
RP
Olli Arkko
F
Jyrki Luoma
TR
Vladimir Tikhomirov
OS
Laura P
OS
Teemu T
OS
Keijo Rantasalmi
TR
Henna Laine
F
Simo Sildén
TR
Nina Kleine
F
jussa klapuri
OS
will spark
RP
NAYOUNG LEE
OS
Vladimir Tikhomirov
OS
Richard Maple
OS
Teemu Manninen
TR
Tomi Tiainen
TR
Henna Laine
F
Mikko Parttimaa
TR