Orange 6a+

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
24
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Toni K
RP
Antti Koivula
OS
Sari Somerkallio
OS
Antti Alajuuma
OS
Kristiina Kaila
RP
Anou Paké
RP
A S
TR
Teemu Manninen
F
Joni Lindholm
OS
S M
OS
Liisa Ovaskainen
OS
Aku Liski
OS
Anna Kämäräinen
OS
Anna Varvarkina
OS
Antti Nuopponen
F
Niko Hämäläinen
OS
Toni K
OS
Toomas Holmberg
OS
Päivi Mitrunen
OS
Anna Varvarkina
OS
Maiju Kolehmainen
OS
Simo Sildén
GO
Mari Ann
OS
Madde See
OS