Black 6a

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
90
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Henrik A
TR
Mika Huhtamäki
RP
Petri Mäkelä
F
Hannu Perttilä
TR
Mika Huhtamäki
RP
Heikki Timonen
OS
Sampsa Jyrkynen
TR
Sampsa Jyrkynen
TR
Heidi Sildén
TR
Henrik A
TR
Joona Salo
TR
Nicola Piccinini
OS
Mika Huhtamäki
RP
Z .
F
Aki Virtanen
OS
Jyrki Luoma
TR
Henna Paakki
OS
Maxim Moshnyakov
RP
M H
TR
Ville R
TR
Henrik A
TR
Sami Merovuo
TR
Kimi Wallin
F
Janne Kuhno
TR
Aki Romppanen
TR
si ru
RP
Joonas Tuovinen
TR
Olesia D
TR
Pavel Kostromitinov
RP
Olli Kivikero
RP
Olesia D
TR
Timo Åberg
F
Mika Huhtamäki
RP
Kalle Mustonen
RP
Mika Huhtamäki
RP
J K
RP
J K
OS
Meelis Müür
OS
Johannes K
TR
Mika Huhtamäki
RP
Lasse Vesala
TR
Risto Alakoski
OS
Anou Paké
F
Mika Huhtamäki
RP
Mika Huhtamäki
RP
Jaakko H
OS
Sami Merovuo
TR
Aleksandr Shishikin
TR
Anna P
TR
User Anonymized
TR
Aki Romppanen
TR
Mika Huhtamäki
RP
Anna P
TR
Henrik A
TR
Pavel Kostromitinov
RP
User Anonymized
TR
Mika Huhtamäki
RP
Ossi Mettälä
TR
Pavel Kostromitinov
RP
Pavel Kostromitinov
RP
Mika Huhtamäki
RP
Mika Huhtamäki
RP
Pavel Kostromitinov
RP
Julius Yli-Anttila
TR
Mika Huhtamäki
RP
Василиса Костромитинова
F
Jyrki Luoma
TR
Olesia D
TR
Laura M.
OS
Nina Kleine
F
Mika Huhtamäki
RP
Pavel Kostromitinov
RP
Cathrine Henriksson
OS
Nayeong S
TR
Olli Arkko
TR
Sami Merovuo
TR
jussa klapuri
OS
Antti Koivula
TR
Julius Yli-Anttila
OS
Antti Nuopponen
TR
m r
TR
Mika Huhtamäki
OS
R P
OS
Joanna M
TR
Pavel Kostromitinov
F
MK R
F
Richard Maple
OS
JJylhae Jylhae
TR
JJylhae Jylhae
TR
Heikki Laakso
OS