Pink 6a+

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
76
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
MK R
RP
Jaakko H
TR
MK R
RP
Siru Rantala
RP
Magdalena Tainio
OS
Antti Koivula
TR
Jyrki Luoma
TR
Aleksandr Shishikin
TR
Gosia Gwiazda
TR
Pavel Kostromitinov
RP
Anna P
TR
Pavel Kostromitinov
RP
Nayeong S
TR
Lasse Vesala
TR
MK R
RP
Василиса Костромитинова
RP
Julius Yli-Anttila
OS
Antti Koivula
OS
Otto Salin
F
MK R
RP
MK R
RP
Sasha Prohhorov
OS
Jaakko Itkonen
OS
Heikki Laakso
OS
Timo Nikkanen
TR
Gabin Urbancic
OS
MK R
RP
Mikko Parttimaa
TR
Z .
TR
Mika Huhtamäki
OS
Laura V
F
Heik Vastla
OS
Василиса Костромитинова
RP
Pavel Kostromitinov
RP
Василиса Костромитинова
F
Pavel Kostromitinov
RP
R P
F
Jyrki Luoma
TR
Pavel Kostromitinov
RP
Pavel Kostromitinov
F
Heidi Sildén
TR
Siru Rantala
RP
Maiju Mustonen
OS
Ville Björn
TR
K Purden
OS
Aleksandr Shishikin
OS
Teemu Manninen
TR
Kristiina Kaila
OS
Siru Rantala
RP
Jani Mouhu
TR
Vladimir Tikhomirov
OS
User Anonymized
RP
User Anonymized
TR
Joni Lindholm
TR
Anna Gaciarz
OS
Teemu T
TR
Olli Arkko
RP
Ville Björn
TR
Mikko Parttimaa
TR
Laura P
TR
Simo Sildén
TR
Gosia Gwiazda
TR
Keijo Rantasalmi
TR
Mikko Parttimaa
TR
Gosia Gwiazda
TR
Tomi Tiainen
TR
Nina Kleine
F
jussa klapuri
OS
will spark
RP
NAYOUNG LEE
OS
Tommi Laine
TR
Mari Rantala
RP
Richard Maple
OS
Teemu Manninen
TR
Olli Arkko
F
m r
TR