Bright yellow 6a+

Kiipeilyareena Ristikko, Finland

Route statistics
46
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
anni s
OS
Mika Huhtamäki
RP
Jukka M
F
Joni Kalke
OS
Olesia D
RP
Joni Lindholm
OS
Miia Saarinen
OS
Olesia D
RP
Nicola Piccinini
OS
Toni K
OS
Nicola Piccinini
RP
Olesia D
F
Niko Hämäläinen
F
Lauri Lundahl
RP
Vesa Laakkonen
RP
Lauri Lundahl
OS
Kaisa Mäkinen
RP
Carda Helenius
OS
Pauli Pauli
RP
Fedor Polunin
OS
Päivi Mitrunen
RP
Janne Kuhno
RP
A S
F
Borge Gjeldvik
OS
ville n
OS
Outi Huhdankoski
OS
Päivi Mitrunen
RP
Nayeong S
OS
Johannes K
OS
Mika Huhtamäki
OS
Janne Kuhno
GO
Halla Seppälä
OS
Päivi Mitrunen
F
Anou Paké
OS
Aki Lauroma
OS
Heikki Timonen
GO
Anna Varvarkina
OS
Sanna T
GO
Marianne H
OS
Madde See
OS
Olli Arkko
OS
Joni Rundelin
OS
Timo Nikkanen
OS
Liisa Ovaskainen
OS
Elina M
F
Richard Maple
OS