Diego 6

Griffwerk, Germany

Route statistics
21
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Markus Fando
OS
Markus Fando
OS
Nina Banz
OS
Eszti K.
RP
Wolf Speck
OS
WV K
OS
Dana Thali
F
Peter E.
OS
Dana Thali
OS
Max Soell
OS
WV K
OS
Maicki van Welzen
OS
WV K
OS
Attila F.
OS
Miri H.
OS
WV K
OS
David Mingolla
OS
WV K
OS
Tim Schleer
OS
WV K
OS
Eszti K.
TR