make lemonade 6c

Kletterzentrum Gaswerk Greifensee, Switzerland

Route statistics
29
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Silvan Hagmann
OS
Sergio Paolo
RP
Sergio Leone
RP
Katharina Hermann
OS
Peter Notter
OS
Lisa Burkhardt
TR
David Gubelmann
OS
Pipo Peier
OS
jalla habibi
OS
Dima Geshkenbein
OS
Adrian Frey
OS
Mar Tina
F
marcel r
GO
Felix Winkler
OS
Ewa Zygarowicz
OS
David Gubelmann
OS
Blanche Ladera-Puncer
OS
André S
OS
Stefan Wismer
OS
Dominic Flury
RP
Sergio Leone
OS
Reto Meneghetti
OS
Sergio Paolo
OS
Nadia Zollinger
OS
Dina Luna
GO
Flipli climber
OS
Thomas Müller
OS
Bernie Senn
OS
Ruben Kälin
OS