snow pass 5c

Kletterzentrum Gaswerk Greifensee, Switzerland

Route statistics
46
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Ruben Kälin
RP
Adrian Frey
RP
V R
TR
Thomas Roth
RP
V R
RP
Ruben Kälin
RP
Ruben Kälin
RP
David Gubelmann
OS
V R
TR
Adrian Frey
RP
Jan Burkhard
F
Zoltan Somodi
TR
Sergio Leone
RP
Adrian Frey
RP
Tomi Blasic
RP
Tomi Blasic
RP
Laura Tönz
TR
A S
TR
Zoltan Somodi
TR
Giovanni Saccarola
OS
Dominic Flury
OS
Ruben Kälin
RP
Adrian Frey
RP
André S
OS
V R
TR
Katharina Hermann
OS
el nepi
OS
Sergio Leone
OS
Adrian Frey
RP
Jeff Mayer
RP
Felix Winkler
OS
Jeff Mayer
TR
Sophie Stiké
OS
greg varga
OS
Jota Uve
OS
Jeff Mayer
OS
Leslie Post
F
Janis Gmünder
OS
Dario Morciano
F
Jeff Mayer
RP
Ruben Kälin
OS
Marco Ziegler
OS
Dominik Friederich
OS
Frank Jordi
OS
marcel r
OS
Werner Weber
OS