Variante Sinistra 6c

Kletterzentrum Gaswerk Greifensee, Switzerland

Route statistics
51
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Frank Jordi
TR
Mar Tina
RP
Adrian Frey
RP
Alain Perrenoud
OS
Coni Voigt
GO
Riet könz
RP
Antonio Messina
RP
Adrian Frey
OS
Dima Geshkenbein
OS
Peter Notter
RP
Stefan Wismer
RP
stöff sonderegger
GO
David Gubelmann
OS
Blanche Ladera-Puncer
RP
Reto Meneghetti
OS
Sergio Leone
RP
Mar Tina
OS
Ewa Zygarowicz
RP
Elias Hug
OS
Sergio Leone
OS
Patrik Hubschmid
OS
Ewa Zygarowicz
OS
Pipo Peier
OS
Felix Winkler
OS
Nadia Zollinger
OS
my name
OS
marcel r
OS
Madlaina Léa
GO
Madlaina Léa
GO
Lisa Zweifel
GO
Mariusz Frukacz
OS
Marco Flück
OS
Lisa Zweifel
GO
Dina Luna
RP
Katharina Hermann
OS
M. M.
OS
André S
OS
Blanche Ladera-Puncer
RP
Dominic Flury
OS
Thomas Müller
OS
Jakub Wolny
OS
Peter Notter
OS
Tobias Vogel
OS
Eula Bianca Villar
TR
Urs Meili
OS
Silvan Hagmann
OS
Blanche Ladera-Puncer
OS
Flipli climber
OS
Ruben Kälin
OS
Lisa Burkhardt
TR
David Gubelmann
OS